(طرح ویژه دانشجویی)

(طرح ویژه سفر به امارات)

(طرح ویژه سفر به ترکیه)

(طرح ویژه سفر به آسیای میانه ، قفقاز و بالکان)

(طرح ویژه سفر به جنوب شرقی آسیا)

(طرح ویژه زیارتی)

(طرح ویژه سفر به خاورمیانه)

(طرح ویژه سفر به روسیه)

(طرح طلایی سفر به حوزه شینگن)

(طرح اقتصادی سفر به حوزه شینگن)