دسته بندی:

پوشش های مسافر در بیمه مسافرتی

پوشش های مسافر مهمترین بخش در پوشش های بیمه مسافرت خارج است. پرداخت مبلغی ناچیز برای خرید بیمه مسافرتی در مقایسه با هزینه پرداختی برای سفر (معمولا هزینه بیمه مسافرتی کمتر از ۲ درصد هزینه های سفر خواهد بود) می‌تواند منجر به صرفه جویی زیادی برای شما گردد.

۱هزینه های پزشکی و بستری در بیمارستان

در صورت بروز بیماری یا صدمات جسمانی بیمه گذار در خارج از کشور محل اقامت ویشرکت امداد رسان” هزینه های معمول، متداول لازم و معقول بستری در بیمارستان، جراحی، معاینات پزشکی و داروی تجویزی از سوی پزشک بیمه گزار را تا سقف مندرج در بیمه نامه تقبل خواهد نمود.گروه پزشکیشرکت امداد رسانبرای نظارت بر ارائه درمان شایسته به بیمه گزار با مراکز درمانی و پزشکان معالج تماس های تلفنی لازم را برقرار خواهد نمود.

فرانشیز: ۲۵ یورو در هر مورد خسارت است (به استثنای صدمات جسمانی حاد و یا بستری شدن در بیمارستان بیش از ۲۴ ساعت).

۲جابجایی یا بازگرداندن به کشور در طول سفر در اثر بیماری یا حادثه

در صورت بروز حادثه یا بیماری ناگهانی بیمه گزار،شرکت امداد رساننسبت به انتقال وی به یک مرکز درمانی مجهز و یا بازگرداندن وی به کشور محل اقامتش اقدام خواهد نمود. با توجه به موقعیت یا وخامت حال بیمه گزار، گروه پزشکیشرکت امداد رساندر مورد مرکز درمانی ای که باید بیمه گزار به آن انتقال یابد و یا لزوم بازگرداندن وی به کشورش تصمیم گیری خواهد نمود . سپس گروه پزشکیشرکت امداد رسانطی تماس های تلفنی لازم با مراکز درمانی و پزشکان معالج بیمه گزار در مورد انتقال یا بازگرداندن وی با مناسب ترین وسیله، تصمیم گیری می نماید . در مورد حوادث جزیی و یا بیماری هایی که به صورت سرپایی مداوا می شوند و به اعتقاد گروه پزشکیشرکت امداد رسانبازگشت بیمه گزار به کشورش مورد نیاز نباشد، انتقال وی به مکانی که کمک های پزشکی کافی در دسترس باشد، به وسیله آمبولانس یا سایر وسایط نقلیه انجام خواهد گردید.

۳پرداخت هزینه های فوریت‌های دندانپزشکی

شرکت امداد رساندر صورت نیاز، هزینه های فوری دندانپزشکی را به بیمه گزار در خارج از کشور محل اقامت وی تا سقف ۴۰۰ یورو پرداخت می نماید.

فرانشیز: ۲۵ یورو در هر مورد خسارت دندانپزشکی است. این هزینه ها به معالجه دندان درد، درمان عفونت و کشیدن دندان محدود می گردد.

۴بازگشت اعضای بلافصل خانواده همراه بیمه گزار به کشور

به محض بستری شدن بیمه گزار به دلیل بیماری ناگهانی و یا حادثه به مدت بیش از ۱۰ روز و یا فوت وی “شرکت امداد رسانهزینه بازگشت یک نفر از اعضای بلافصل خانواده همراه بیمه گزار به کشور مبدا (محل اقامت) را در صورت عدم توانایی به سفر با وسیله نقلیه شخصی خود و یا وسیله نقلیه ای که در ابتدای سفر مورد استفاده قرار گرفته است، تقبل خواهد نمود.

۵بازگرداندن جسد متوفی

در صورت فوت بیمه گزارشرکت امداد رسانتمهیدات لازم برای انتقال و بازگرداندن جسد وی را اتخاذ نموده و هزینه های مربوط به انتقال جسد بیمه گزار به محل خاکسپاری یا مراسم تحریم در کشور محل اقامت وی را تقبل می نماید.

تبصره : پرداخت هزینه های مربوط به خاکسپاری یا مراسم تحریم از این پوشش مستثنی می باشد.

۶سفر اضطراری یکی از اعضای بلافصل خانواده

در صورتی که بیمه گزار به علت حوادث یا بیماری مشمول این بیمه نامه بیشتر از ۱۰ روز در بیمارستان بستری شود،شرکت امداد رسانمخارج انتقال یکی از اعضای بلافصل خانواده وی را از کشور محل اقامت بیمه گزار، از جمله هزینه رفت و برگشت به محل بستری شدن و مخارج اقامت تا سقف ۸۵۰ یورو برای هر روز، حداکثر به مدت ۱۰روز و تا مبلغ ۸۵۰ یورو را پرداخت خواهد نمود.

۷بازگشت اضطراری به کشور به دلیل فوت یکی از اعضای نزدیک خانواده

هنگامی که بیمه گزار به دلیل فوت یکی از اعضای نزدیک خانواده خود ناچار به توقف سفر شود، چنانچه وی قادر به سفر با وسیله نقلیه ای که برای سفر اجاره شده است نباشد،شرکت امدادرسانهزینه سفر او به کشور محل اقامتش را پرداخت خواهد نمود. بیمه گزار بایستی دلایل، اسناد یا گواهی هایی که موجب توقف سفر وی شده است (گواهی فوت) را بهشرکت امدادرسانارائه نماید.

۸تحویل دارو

شرکت امداد رسانهزینه های ارسال اضطراری دارو در صورت فقدان آن در محل اقامت بیمه گزار را، در صورتی که توسط پزشک معالج وی، حتی پیش از سفر تجویز شده است، پرداخت خواهد نمود.

۹ارسال پیام ها و اطلاعات مراجع درمانی در مواقع اضطراری

شرکت امداد رسانمسئولیت ارسال پیام های اضطراری بیمه گزار را در ارتباط با حوادث مشمول پوشش این بیمه نامه بر عهده خواهد گرفت. به تقاضای بیمه گزار،شرکت امداد رساناطلاعات عمومی مرجع درمانی نظیر پزشکان، متخصصین، دندانپزشکان یا پیراپزشکان نزدیک به محل، نشانی بیمارستان ها، مراکز پزشکی، داروخانه ها و آمبولانس ها را به استثنای مراکز تشخیصی درمانی در اختیار بیمه گزار قرار خواهد داد.

۱۰حواله تضمینی وجوه نقد

شرکت امدادرسانوجوه مربوط به هر نوع وثیقه قانونی از جانب بیمه گزار تا سقف حداکثر ۸۵۰ یورو را حواله خواهد نمود. بیمه گزار می بایست مبلغ مورد تقاضا را از قبل از دفاتر رسمیشرکت امداد رساندر ایران، به صورت چک بانکی، حواله یا پول نقد به سپرده گذارد.

۱۱حواله وجوه نقد

چنانچه بیمه گزار در طول مسافرت به خارج از کشور در نتیجه سرقت ، مفقود شدن بار ، بیماری یا حادثه ( که می تواند از طریق مدارک مربوطه نظیر رسید ، تائیدیه ، شکواییه رسمی وبه اثبات برسد) پول نقد خود را از دست بدهد،شرکت امداد رسانبه شرط سپرده گذاری مبلغ مورد تقاضا در قالب چک بانکی، حواله یا پول نقد در دفتر رسمی خود در ایران نسبت به حواله حداکثر ۸۵۰ یورو اقدام خواهد نمود.

۱۲فقدان گذرنامه ، گواهینامه رانندگی و شناسنامه در خارج از کشور

در صورت فقدان گذرنامه، گواهینامه رانندگی و شناسنامه بیمه گزار در خارج از کشورشرکت امداد رسانهزینه های لازم برای تهیه گذرنامه، گواهینامه رانندگی، شناسنامه المثنی و یا مدارک کنسولی مشابه تا سقف ۲۰۰ یورو را تقبل خواهد نمود.

۱۳معاضدت حقوقی

شرکت امداد رسانهزینه های دفاع قانونی در مقابل اشخاص ثالث در دعاوی کیفری و مدنی ناشی از حوادث رانندگی در خارج از کشور را تا سقف حداکثر ۱۵۰۰ یورو و یا معادل آن (به ارز کشور مورد دعوی) پوشش خواهد داد.

چنانچه در مورد چرایی خرید بیمه مسافرتی شک دارید اینجا را ببینید. همچنین برای محاسبه حق بیمه و خرید آنلاین بیمه مسافرتی اینجا را ببینید.

موضوعات مرتبط

خرید آنلاین بیمه مسافرتی

در کمتر از یک دقیقه حق بیمه مسافرتی را محاسبه ، طرح های مختلف را مقایسه و مناسبترین بیمه را با توجه به موقعیت و نوع سفر خود انتخاب کنید. کارشناسان ما ۲۴ ساعته آماده پاسخگویی به سوالات شما در طی فرآیند خرید خواهند بود.

بیانیه ماموریت سفربان

هدف ما در سفربان کمک به خریداران بیمه مسافرتی برای خرید بهترین بیمه مسافرتی از طریق آسان سازی امکان مقایسه طرح های مسافرتی در کنار فراهم آوردن تنوع در طرح‌های بیمه مسافرتی و نیز ارائه پشتیبانی ۲۴ساعته / ۷ روز هفته / ۳۶۵ روز در سال است.

نظر خود را با ما در میان بگذارید

No Comments

آیا می‌دانید "سفربان" تنها وب‌سایت فروش آنلاین بیمه مسافرتی با پشتیبانی واقعا ۲۴ساعته در ایران است!

مشتریان در مورد ما چه  می‌گویند

مشاهده همه

طرح های بیمه مسافرتی

مشاهده همه